Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERI­SELOSTE

Laatimispäivä 24.5.2018

1a Rekisterinpitäjä

Tmi Jaken pölli
Mäenpääntie 46 A, 48720 Kotka
puh 050 3473188, jake.ihalainen@jakenpolli.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tmi Jaken pölli
Mäenpääntie 46 A, 48720 Kotka
puh 050 3473188, jake.ihalainen@jakenpolli.fi

3 Rekisterin nimi

Tmi Jaken pöllin asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Jaken pöllin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten ja työmaiden arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

-Henkilön etu- ja sukunimi
-Henkilön osoitetiedot
-Henkilön sähköpostiosoite
-Henkilön puhelinnumero
-Henkilön kiinteistötietoja

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä
itseltään tai luovutuksina muista henkilörekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa aliurakoitsijoille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Säilytetään suojatulla palvelimella salasanan takana.